„The Fears” / „Strachy”

9:20


DRAMA, HORROR, SOCIAL, FANTASYIDENTITY

What do you fear? Some limitations in our life are inside us, other outside… When you try to cross your limits you are taking huge risk. It scares. It’s also easy for dishonesty, disloyalty and misunderstanding.
Film with participation of mentally disabled actors.


TEKST PO POLSKU W DALSZYM OPISIE

Read more

OBYCZAJOWY, HORROR, SPOŁECZNY, FANTAZJATOŻSAMOŚĆ

Czego się boisz? Niektóre ograniczenia w naszym życiu są w nas, inne poza nami… Kiedy próbujesz przekraczać granice, podejmujesz wielkie ryzyko. To przeraża. Łatwo również o nieszczerość, nielojalność i nieporozumienia.
Film z udziałem aktorów z upośledzeniami umysłowymi.


 

Vimeo – http://vimeo.com/olchowski/fears

KONCEPCJA I REALIZACJA / IDEA & REALISATION

Wojciech “Voytek” Olchowski (Arteskop)
Maria Pietrusza-Budzyńska (Teatroterapia Lubelska)
Marko Nikander (Darkmoon Pictures)
Elena Savio
Jarosław Paczyński

WYSTĄPILI / STARRING

Jarosław Paczyński
Elena Savio

Lidia Abramek

Teatroterapia Lubelska, m.in.:
Agnieszka Kmieć
Anna Mikusz
Andrzej Sztrumf
Michał Wilczyński
Dominika Mendel

MUZYKA / MUSIC

“Flight of Tears” – Peter James

“Całować nie jest grzech” (refren) – Stasiek Wielanek,
w wykonaniu Lidii Abramek

PODZIĘKOWANIA / THANKS

Agnieszka, Kinga

Lublin 2016