„The More Holy Week” / „Większy Tydzień”

10:46


DRAMA, SOCIAL, RELIGION, IDENTITY

Young journalist in search for modern spirituality.


TEKST PO POLSKU W DALSZYM OPISIE

Read more →

OBYCZAJOWY, SPOŁECZNY, RELIGIA, TOŻSAMOŚĆ

Młoda dziennikarka w poszukiwaniu współczesnej duchowości.

Ceremonie 3 / Ceremonies 3

KONCEPCJA I REALIZACJA / IDEA & REALISATION

Wojciech „Voytek” Olchowski (Arteskop)
Pamela Płachtij

WYSTĄPILI / STARRING

Pamela Płachtij
Jarosław Paczyński

MATERIAŁY DODATKOWE / ADDITIONAL MATERIALS

Wideo / Video

Panorama Lubelska – 14-04-2017
(Dzięki uprzejmości / Courtesy of TVP Lublin)

„Superstar” – Jesus Christ Superstar The Film
(Universal Pictures 1973)

Obrazy / Paintings (Wikimedia Commons)

„Evangeliums” – Meister des Rabula
„Crucifixion” – Gabriel Metsu
„Cristo Crucificado” – Diego Velázquez
„Crucifixion (Corpus Hypercubus)” – Salvador Dalí

MUZYKA / MUSIC

„I Like To Watch” – Sex-O-Rama (Oglio Records 1997)
„The Legend Of Lady Blue” – Sex-O-Rama (Oglio Records 1997)
„Und neigte das Haupt” – Johann Sebastian Bach

PODZIĘKOWANIA / THANKS

Krzysztof

Zdjęcia zrealizowane w dniach 11-14 kwietnia 2017 roku, podczas Wielkiego Tygodnia,
w tym uroczystej Drogi Krzyżowej, ulicami Starego Miasta w Lublinie

Filmed during Holy Week 2017 in city of Lublin

Lublin 2017